Sundhedstjek har gennem en koordineret indsats og øget samarbej­de mellem det socialpsykiatriske bosted Tangkær, Lokalpsykiatrien Djursland samt alment praktiserende læger, øget sundheden for borgerne på Tangkær.

Læs Sundhedstjeks praksisfortællinger samt indhold og bemærkelsesværdige resultater i: 

Hvis du har lyst til at vide mere om resultaterne, kan du se uddybende data i rapportens bilag.

Tidligere rapporter

Sundhedstjek har været et tilbud til beboerne på Tangkær siden 2011. Du kan læse mere i tidligere rapporter:

Den 17. januar 2017 modtog vi Dagens Medicins Initiavpris "Den gyldne tråd". 

Læs hvad kommunalsundhed.dk skrev

Her kan du se en film om Tangkærs Sundhedstjek.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.