Den Danske kvalitetsmodel på det sociale område består af 3 organisatoriske og 9 ydelsesspecifikke standarder. Formålet med de 12 standarder er at forbedre kvaliteten af landets sociale tilbud, både for borgerne og for de ansatte.

Standarderne er udarbejdet i samarbejde mellem fagfolk og borgere og/eller pårørende. Derved sikrer man, at de dels bygger på dokumenteret viden om god praksisk  - dels på konkrete erfaringer med, hvor god denne praksis er. Tanken er, at bostedernes lokale arbejde med standarderne skal sikre, at vi gør det, vi siger vi gør i det daglige arbejde.

Medicinoptælling

I Region Midtjylland er alle standarderne først brudt ned i regionale retningslinjer og siden i lokale tilføjelser for de enkelte botilbud.

Livskvalitetsmålinger

I specialområdet har vi igennem flere år arbejdet systematisk med måling af borgernes livskvalitet. Livskvalitet anvendes til at evaluere offentlige og borgerrettede indsatser. Specialområdets  fokus på livskvalitet er båret af et ønske om at arbejde udfra en helhedsorienteret tilgang til borgerne.

Livskvalitetsmålinger kan for eksempel benyttes til at vurdere, om en konkret indsats er ønskværdig for borgeren at gennemføre eller ej. De kan også bruges til at identificere hvilke indsatser der bedst bidrager til at forbedre livskvaliteten hos borgerne på længere sigt.

Livskvalitetsmålingerne kan altså afsløre temaer, som flere borgere  ikke oplever som tilfredsstillende, og denne viden kan så bruges som afsæt for satsninger i forhold til forskning og udvikling. Søvn og seksualitet er eksempler på temaer, som borgere gennem flere år har oplevet som ikke- tilfredsstillende. Derfor har specialområdet  iværksat forsknings- og kompetenceudviklingsprojekter med udgangspunkt i disse temaer igennem de senere år.