Specialområde Socialpsykiatri Voksne er Region Midtjyllands samlede sociale tilbud til voksne med komplekse psykiske sygdomme. Vores specialviden og kompetencer er fordelt på seks bosteder.

Få viden om specialområdets målgrupper her.

Har du brug for hjælp vedr. matchning, kan du følge dette link og finde SVO´s matchningsteam

Følg linkene for at finde bo-tilbudenes ydelsesbeskrivelser:

Borgere fortrinsvist med afhængighed og retslige foranstaltninger

Tangkær SP - botilbud

Borgere med Huntingtons Sygdom

Tangkær - HS - botilbud - Huntingtons Sygdom

Borgere fortrinsvist med komplekse demenstilstande 

Gårdhaven - botilbud

Pilebakken - botilbud

Borgere fortrinsvist med selvskade og anden svær psykisk sygdom 

Sct Mikkel - bostøtte

Sct Mikkel- botilbud

Borgere fortrinsvist med spiseforstyrrelse og anden svær psykisk sygdom

Sønderparken -botilbud

Sønderparken - aktivitets- og samværstilbud § 104 

ELF - Et liv til forskel

IRIS- Intensiv rehabiliterende indsats til borgere med spiseforstyrrelse

 

Se vore takster her