Specialområde Socialpsykiatri Voksne er Region Midtjyllands samlede sociale tilbud til voksne med komplekse psykiske sygdomme. Vores specialviden og kompetencer er fordelt på seks bosteder.

Få viden om specialområdets målgrupper her.

Følg linkene for at finde bo-tilbudenes ydelsesbeskrivelser:

Borgere fortrinsvist med afhængighed og retslige foranstaltninger

Tangkær SP - Botilbud

Borgere med Huntingtons Sygdom

Tangkær HS - Botilbud - Huntingtons Sygdom

Borgere fortrinsvist med komplekse demenstilstande 

Gårdhaven - Botilbud

Pilebakken - Botilbud

Borgere fortrinsvist med selvskade og anden svær psykisk sygdom 

Sct Mikkel -bostøtte 

Sct Mikkel - botilbud

Borgere fortrinsvist med spiseforstyrrelse og anden svær psykisk sygdom

Sønderparken - botilbud

Sønderparken - Aktivitets- og samværstilbud §104

Sønderparken - ELF (Et liv til forskel)

Sønderparken - IRIS (Intensiv Rehabiliterende Indsats til borgere med Spiseforstyrrelse)

 

Se vore takster her