Specialområde Socialpsykiatri Voksne er Region Midtjyllands samlede sociale tilbud til voksne med komplekse psykiske sygdomme. Vores specialviden og kompetencer er fordelt på seks bosteder.

Få viden om specialområdets målgrupper her.

Følg linkene for at finde bo-tilbudenes ydelsesbeskrivelser:

Borgere fortrinsvist med afhængighed og retslige foranstaltninger

Tangkær SP - botilbud

Borgere med Huntingtons Sygdom

Tangkær - HS - botilbud - Huntingtons Sygdom

Borgere fortrinsvist med komplekse demenstilstande 

Gårdhaven - botilbud

Pilebakken - botilbud

Borgere fortrinsvist med selvskade og anden svær psykisk sygdom 

Sct Mikkel - bostøtte

Sct Mikkel- botilbud

Borgere fortrinsvist med spiseforstyrrelse og anden svær psykisk sygdom

Sønderparken -botilbud

Sønderparken - aktivitets- og samværstilbud 

Sønderparken ELF (Et liv til forskel)

Sønderparken  IRIS (Intensiv rehabiliterende indsats til borgeres med spiseforstyrrelse

 

Se vore takster her