Udsigt til Tangkær

Coronavirus: Forbud mod besøg 

 

For at undgå smittespredning er det indtil videre ikke tilladt at besøge beboerne.

BESØGSFORBUDDET GÆLDER ALLE.

Undtaget er nære pårørende til kritisk syge beboere og forældre, der besøger egne mindreårige børn.

Har du andre tungtvejende grunde til et uopsætteligt besøg på afdelingen, så skal du kontakte Martin Pedersen på telefon 2925 0123.

Læs om baggrunden for det landsdækkende besøgsforbud på www.rm.dk

 

Målgruppen

Tangkær - SP, i daglig tale bomiljø-SP, er et socialpsykiatrisk botilbud for voksne  med komplekse og svære psykiske lidelser. Vore beboere har betydelig nedsat funktionsevne og forringet livskvalitet, og kan ikke bo i egen bolig f.eks. pga. 

  • skizofreni, affektive lidelser, Korsakoffs psykose eller en anden svær psykisk sygdom
  • personlighedsforstyrrelse, der har betydelig indflydelse på den enkelte borgers funktionsniveau f.eks. i form af selvskadende adfærd
  • dobbeltdiagnose i form af en psykisk sygdom og aktivt misbrug
  • symptomer og adfærd der svarer til en psykisk sygdom, herunder socialt handicap
  • behov for afklaring og udredning af den påkrævede psykosociale indsats.

Disse udfordringer er ofte  kombineret med andre problemstillinger eller sygdomme som f.eks. 

  • afhængighed/ misbrug af rusmidler
  • udfordrende adfærd
  • somatiske sygdomme
  • retslig foranstaltning

Tangkærs beboere har behov for betydelig professionel hjælp for at kunne agere i sociale sammenhænge og mage har haft et liv præget af mange forskellige opholdssteder.

Aldersgruppen er 18 - 67 år.

Tangkær -Socialpsykiatri deler adresse med det socialpsykiatriske bosted Tangkær -Huntington