Udsigt til Tangkær

Målgruppen

Tangkær - SP er et socialpsykiatrisk botilbud for voksne  med komplekse og svære psykiske lidelser. Tangkær SP´s beboere har betydelig nedsat funktionsevne og forringet livskvalitet, og kan ikke bo i egen bolig f.eks. pga. 

  • skizofreni, affektive lidelser, Korsakoffs psykose eller en anden svær psykisk sygdom
  • personlighedsforstyrrelse, der har betydelig indflydelse på den enkelte borgers funktionsniveau f.eks. i form af selvskadende adfærd
  • dobbeltdiagnose i form af en psykisk sygdom og aktivt misbrug
  • symptomer og adfærd der svarer til en psykisk sygdom, herunder socialt handicap
  • behov for afklaring og udredning af den påkrævede psykosociale indsats.

Disse udfordringer er ofte  kombineret med andre problemstillinger eller sygdomme som f.eks. 

  • afhængighed/ misbrug af rusmidler
  • udfordrende adfærd
  • somatiske sygdomme
  • retslig foranstaltning

Tangkær SP´s beboere har behov for betydelig professionel hjælp for at kunne agere i sociale sammenhænge og mange har haft et liv præget af mange forskellige opholdssteder.

Aldersgruppen er 18 - 100 år.

Tangkær -Socialpsykiatri deler adresse med det socialpsykiatriske bosted Tangkær -Huntington