Om Sct. Mikkel

Sct. Mikkel er et døgndækket tilbud for dig, der i kortere eller længere perioder har behov for en specialiseret støtte for at få kompetencer til et mere selvstændigt hverdagsliv med bedre livskvalitet.  

Sct. Mikkel er bygget i 2005 og udvidet i 2023. Bostedet består nu af to bygninger, som ligger meget tæt på hinanden med en gårdhave imellem. Alle bygninger er vedligeholdt og renoveret, så de fremstår lyse og moderne.

Der er 20 to-rums boliger efter Almenboligloven, hvor man kan få bostøtte efter Servicelovens §85. Desuden er der 17 1-rumsboliger med eget køkken og bad, hvor der tilbydes §107 og §108 ophold.

Ved de almene boliger lejer man en lejlighed gennem Boligselskabet Sct. Jørgen i Viborg. Man kan låne til indskuddet v. Viborg Kommune, og man kan søge om boligstøtte.

Personalet er tværfagligt sammensat (pædagoger, SOSU-assistenter, ergoterapeuter og sygeplejersker). Alle medarbejdere har grunduddannelse og de fleste også videreuddannelse. Vi har vores egne vikarer, som alle er uddannede indenfor de 4 fagområder. De fleste vikarer har været hos os længe, så der er høj grad af stabilitet i fremmødet hos personalet.

Der er to vågne nattevagter, der dækker begge bygninger om natten.Altan på Sct. Mikkel

Indsats

Sct. Mikkel tilbyder recovery-orienteret rehabilitering, hvor nøgleordene er empowerment, erfaringsekspert i eget liv, samt peer to peer.

Sct. Mikkel har tilrettelagt miljøet, så der via planlagte aktiviteter og struktur opstår et fællesskab mellem de borgere, der bor her. Vi arbejder på at sikre indflydelse for borgerne for eksempel via beboermøder 1 gang om måneden og tilbud om deltagelse i ansættelsessamtaler med nye medarbejdere. Der udover er der i mange ting stor grad af indflydelse, for eksempel på afholdelse af faste arrangementer, som eks. juleaften, sommerfest osv.

Der arbejdes målrettet og individuelt sammen med hver  enkelt borger på at opnå en bedre balance mellem krop, psyke, omgivelser, hverdag og netværk.

En af de faglige tilgange for personalet er Neuro-affektiv udviklingspsykologi, hvor borgeren støttes i bedre at mestre sammenhæng mellem krop, følelser og tænkning.

Der er tale om meget individuelle forløb, hvor al støtte til den enkelte aftales mellem borgeren, hjemkommunens sagsbehandler og det faglige team på Sct. Mikkel. Hverdagen planlægges sammen med borgeren, og der arbejdes meget med forudsigelighed og struktur på hverdagen.

Indsatsen tilrettelægges ud fra individuelle behov, i tæt samarbejde mellem Sct. Mikkel og hjemkommunens sagsbehandler. Der arbejdes med individuelle mål, som kan omfatte mange forskellige aktiviteter. Målene kan handle om at opleve selv at mestre flere aktiviteter i hverdagen. Hverdagens aktiviteter er omdrejningspunktet for samarbejdet mellem borger og personale.

Målgruppen er yngre mennesker med komplekse psyko-sociale problemstillinger.

Der afholdes møder mellem hjemkommunen, borgeren og det faglige team 1-3 gange om året. Borgeren inddrages i forberedelsen til møderne.

Samtale på Sct. Mikkel