15 nye pladser på Sct. Mikkel 

I 2023 oprettes 15 nye pladser på Sct. Mikkel efter SEL §§107- 108. De flotte nye lejeligheder ligger på Søndersøparken 5. 

Kontakt Sct. Mikkel for at høre nærmere. 

Om Sct. Mikkel

Sct. Mikkel er et døgndækket bo-tilbud for dig, der i kortere eller længere perioder har brug for en specialiseret indsats i et trygt, rummende og stimulerende miljø. Her bor fortrinsvist yngre, voksne mennesker med komplekse psyko-sociale problemstillinger.

Sct. Mikkel er bygget I 2005 efter loven om almene boliger. Det betyder, at du lejer en lejlighed igennem boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg. Der er gode muligheder for at låne til indskud i lejligheden af Viborg Kommune.

Sct. Mikkel yder socialpsykiatrisk rehabiliterende støtte på baggrund af individuelle aftaler, som indgås med din hjemkommune.Altan på Sct. Mikkel

Indsats

Udgangspunktet for samarbejdet mellem dig og Sct. Mikkels personale er dels sine håb og drømme for fremtiden, dels de hverdagsaktiviteter, som det giver mening for dig at deltage i.

1-3 gange om året holder vi statusmøder, hvor dine mål for den kommende periode aftales med din kommunale sagsbehandler. Målene drejer sig om, hvilken grad af støtte du oplever giver mening. Du er med til at beskrive den forgangne periode og du deltager altid i de møder som afholdes med din kommunale sagsbehandler.

I sidste ende er det Sct. Mikkels afdelingsleder og din kommunale sagsbehandler der aftaler, hvilken ydelse du modtager.Samtale på Sct. Mikkel