Specialområde Socialpsykiatri Voksne

Til sagsbehandlere
Samtale med sagsbehandler

Specialområde Socialpsykiatri Voksne (SVO) er Region Midtjyllands tilbud til voksne med komplekse socialpsykiatriske problemstillinger. 

Region Midts anmodningsmodul

Har du brug for at skrive en borger op til en plads på et af specialområdets botilbud, kan du følge dette link til 

Få mere viden om

Har du yderligere spørgsmål, kan du kontakte specialområdets

Hvis du vil vide mere om et konkret botilbud:

Til borgere og netværk

To kvinder samarbejder
Specialområdet har seks botilbud, som hver retter sig mod forskellige målgrupper indenfor socialpsykiatrien.

Besøg botilbuddenes egne sider. 

Tilsyn
Specialområdet modtager tilsyn fra flere instanser. Det er med til at sikre, at loven overholdes. 

Du kan læse mere om Socialtilsyn Nord på deres hjemmeside - og om Socialtilsyn Midt på deres hjemmeside. Her kan du også læse  om Whistleblowerordningen for Socialtilsyn Nord og for Socialtilsyn Midt, hvor du kan henvende dig anonymt, hvis du er bekymret for forholdene på et socialt tilbud.

Konsulentydelser
Undervisningssituation

Specialområdet tilbyder rådgivning, kurser og uddannelsesforløb inden for forskellige områder på det socialpsykiatriske felt.

Læs om:

Sammen med Holmstrupgård er vi desuden VISO leverandører på spiseforstyrrelsesområdet.

Kontakt en konsulent for at drøfte mulighederne for et specialdesignet forløb tilpasset dine behov. 

Sundhedstjek

 

Er du vores nye kollega?

Samtale mellem kolleger

Specialområdets arbejdspladser består af 6 botilbud og et fællessekretariat, som tilsammen løser en bred vifte af opgaver indenfor mange forskellige fagområder. Hver dag arbejder ca. 400 medarbejdere for at give vore beboere de bedst mulige tilbud. 

Specialområdet er godkendt uddannelsessted for forskellige uddannelser indenfor pleje/omsorg, socialt- og pædagogisk arbejde, service/teknik fag og offentlig administration. 

Vi er ambitiøse med vores faglighed og altid interesserede i kontakt med dygtige potentielle medarbejdere.