Coronavirus: Forbud mod besøg 

 

For at undgå smittespredning er det indtil videre ikke tilladt at besøge beboerne.

BESØGSFORBUDDET GÆLDER ALLE.

Undtaget er nære pårørende til kritisk syge beboere og forældre, der besøger egne mindreårige børn.

Har du andre tungtvejende grunde til et uopsætteligt besøg på afdelingen, så skal du kontakte: Heidi Møller- Lund på 2134 8176

Læs om baggrunden for det landsdækkende besøgsforbud på www.rm.dk

 

Tangkær-Huntington (HS) er Region Midtjyllands tilbud til dig med Huntingtons Sygdom, uanset hvilken fase af sygdommen du er i.

Vi er en højt specialiseret tværfaglig medarbejdergruppe, som arbejder på, at du bevarer et selvstændigt og meningsfuldt liv på trods af din sygdom.

På Tangkær arbejder vi alle ud fra mottoet:

et godt liv, for den hvis liv det er”

Jørgen Husted

Aktivitets- og aflastningsophold

Aktivitets- og aflastningsophold er for dig, som har behov for at komme hjemmefra i en kortere eller lidt længere periode, måske for at få ro fra den hjemlige situation.

På Tangkær-HS har du mulighed for at deltage i aktiviteter på en hensigtsmæssig måde, som tager højde for din sygdom. Du er omgivet af mennesker, som forstår den situation du står i, og som er uddannet til at give supervision og rådgivning.

Her kan du læse Tangkær- HS´ virksomhedsgrundlag.