Specialområdets målgruppe er mennesker med svær psykisk sygdom, som på grund af denne sygdom har massive funktionsnedsættelser, der blandt andet giver sig udtryk i 

 • Kognitive forstyrrelser
 • Sociale problemer
 • Emotionelle problemer
 • Praktisk problemer eks. i forbindelse med egenomsorg, husholdning og/ eller økonomi

De  seks botilbud  henvender sig til mere specifikke målgrupper, f.eks. borgere med demens, spiseforstyrrelser, selvskade, retslige foranstaltninger, Huntingtons sygdom, personlighedsforstyrrelser og afhængighed.

Fysioterapeutisk behandling med bold

Vi møder typisk følgende diagnoser: 

 • skizofreni, affektive lidelser, Korsakoffs psykose eller en anden svær psykisk sygdom
 • personlighedsforstyrrelse, der i betydelig grad har indflydelse på den enkelte borgers funktionsniveau
 • selvskadende adfærd
 • spiseforstyrrelser
 • komplekse demenstilstande, fx frontotemporal demens
 • bipolar sygdom
 • dobbeltdiagnose, f.eks. psykisk sygdom kombineret med senhjerneskade, udviklingsforstyrrelse, somatisk sygdom eller misbrug 
 • symptomer og adfærd svarende til en psykisk sygdom
 • behov for afklaring og udredning af den psykosociale indsats
 • Huntingtons sygdom

Kontakt specialområdet hvis du har spørgsmål vedr. matchning af en konkret borger. (Se kontaktboksen til højre)