Specialområdets målgruppe er mennesker med svær psykisk sygdom, som på grund af denne sygdom har massive funktionsnedsættelser, der blandt andet giver sig udtryk i 

 • Kognitive forstyrrelser
 • Sociale problemer
 • Emotionelle problemer
 • Praktisk problemer eks. i forbindelse med egenomsorg, husholdning og/ eller økonomi

De  seks botilbud  henvender sig til mere specifikke målgrupper, f.eks. borgere med demens, spiseforstyrrelser, selvskade, retslige foranstaltninger, Huntingtons sygdom, personlighedsforstyrrelser og afhængighed.

Målgrupper

Vi møder typisk følgende diagnoser: 

 • skizofreni, affektive lidelser, Korsakoffs psykose eller en anden svær psykisk sygdom
 • personlighedsforstyrrelse, der i betydelig grad har indflydelse på den enkelte borgers funktionsniveau
 • selvskadende adfærd
 • spiseforstyrrelser
 • komplekse demenstilstande, fx frontotemporal demens
 • bipolar sygdom
 • dobbeltdiagnose, f.eks. psykisk sygdom kombineret med senhjerneskade, udviklingsforstyrrelse, somatisk sygdom eller misbrug 
 • symptomer og adfærd svarende til en psykisk sygdom
 • behov for afklaring og udredning af den psykosociale indsats
 • Huntingtons sygdom

Kontakt specialområdet hvis du har spørgsmål vedr. matchning af en konkret borger. (Se kontaktboksen til højre)