Specialområdet Socialpsykiatri Voksne er Region Midtjyllands sociale tilbud til voksne med socialpsykiatriske problemstillinger.

Vi er ca. 400 medarbejdere, som hver dag leverer ydelser på et højt specialiseret og avanceret niveau til borgere med socialpsykiatriske problemer. Ydelserne består af individuelt tilrettelagte tilbud, som giver vore beboere redskaber, som kan bruges til at kompensere for deres problemstillinger.

Specialområdets borgerrettede arbejde er centreret omkring de 6 botilbud: 

  • Gårdhaven, Viborg
  • Sct. Mikkel, Viborg 
  • Pilebakken, Them
  • Sønderparken, Hornsyld
  • Tangkær- SP (Social Psykiatri), Ørsted
  • Tangkær -HS (Huntingtons Sygdom), Ørsted

På baggrund af en fællesfaglig tilgang til socialpsykiatrien, arbejder de 6 botilbud med faglige metoder, som er tilpaset netop de problematikker, som det enkelte bosted har specialiseret sig indenfor. 

 

Klik her for at læse om specialområdets fællesfaglige tilgang og udvalgte metoder 

Specialområdets overordnede områdeledelse har til huse i Silkeborg. Områdeledelsen understøttes af et sekretariat og en administrativ enhed, der varetager en stor del af de opgaver, som løses på tværs af bostederne.

Organisering -SVO

Sammen med 7 andre specialområder udgør Specialområde Socialpsykatri Voksne Region Midtjyllands Socialområde. Specialområdets ledelse nyder en stor grad af autonomi, men er samtidig underlagt Socialledelsen, som udstikker den overordnede strategi for det samlede socialområde.