Besøgsrestriktioner på Pilebakken 

Social- og Indenrigsministeriet har ophævet forsøgsforbuddet på Pilebakken og i stedet indført midlertidige besøgsrestriktioner. 

Målet med besøgsrestriktionerne er at beskytte Pilebakkens beboere, som er i en særlig udsat risikogruppe.

Besøgsrestriktionerne betyder:

 - at samtlige beboere kan udpege en særlig nær pårørende, som må besøge beboeren i eget værelse/bolig, hvis der er egen indgang direkte fra udearealer og ledelsen finder det forsvarligt.

- derudover kan hver borger få udpeget 1-2 faste besøgspersoner blandt de nærmeste pårørende. Besøg af disse besøgspersoner skal foregå udendørs med mindre:

  • borgeren har bolig med egen indgang direkte fra udearealer. I så fald kan besøget gennemføres i boligen.
  • ledelsen har indrettet et særligt indendørs besøgsrum. I så fald kan besøget forgå her.

Ved besøg gælder det altid at:

- Besøgende  ikke har adgang til bostedets fællesarealer.

- Sundhedsmyndighedernes retningslinjer om afstand og hygiejne skal kunne overholdes.

Besøg udenfor Pilebakken

Det er nu muligt for beboerne, at tage på privat besøg udenfor fra Pilebakken. 

Kritiske situationer

I forbindelse med kritiske situationer, kan Pilebakkens leder kontaktes, med henblik på at indgå en særlig aftale.  

Besøgsrestriktionerne gælder indtil videre. Hold øje med denne hjemmeside, som hurtigst muligt vil blive opdateret når der sker ændringer.  

Vaccination

Vi har endnu ikke modtaget information om, hvornår Pilebakkens beboere vil blive tilbudt vaccination. 

 

Om Pilebakken 

Pilebakken er et døgndækket socialpsykiatrisk botilbud for mennesker, der i en kortere eller længere periode har brug for en specialiseret indsats i et rummende og omsorgsgivende miljø.  

Indsats

Indsatsen tager udgangspunkt i en §141 handleplan og tilrettelægges udfra den enkelte beboers problematik.

De fleste af Pilebakkens beboere er mennesker over 50 år, som har:  

  • Svære psykiatriske sygdomme (f.eks. skizofreni eller manio-depressiv psykose)
  • Svære demensproblematikker (f.eks. frontallapsdemens, Picks sygdom eller blodpropdemens)
  • Svær depression

Det drejer sig om mennesker med anderledes eller udadrettet adfærd og evt. retspsykiatriske problematikker (dom til behandling). Mange har derudover somatisk sygdom og/eller misbrug af alkohol.

Pilebakken -udendørs

Beboerne har svært ved at fungere alene og derfor brug for betydelig professionel hjælp for at kunne agere i sociale sammenhænge.

Pilebakkens fokus er at understøtte stabilisering og rehabilitering af beboeren. 

Pavillon på Pilebakken