Om Pilebakken 

Pilebakken er et døgndækket socialpsykiatrisk botilbud for mennesker, der i en kortere eller længere periode har brug for en specialiseret indsats i et rummende og omsorgsgivende miljø.  

Indsats

Indsatsen tager udgangspunkt i en §141 handleplan og tilrettelægges udfra den enkelte beboers problematik.

De fleste af Pilebakkens beboere er mennesker over 50 år, som har:  

  • Svære psykiatriske sygdomme (f.eks. skizofreni eller manio-depressiv psykose)
  • Svære demensproblematikker (f.eks. frontallapsdemens, Picks sygdom eller blodpropdemens)
  • Svær depression

Det drejer sig om mennesker med anderledes eller udadrettet adfærd og evt. retspsykiatriske problematikker (dom til behandling). Mange har derudover somatisk sygdom og/eller misbrug af alkohol.

Pilebakken -udendørs

Beboerne har svært ved at fungere alene og derfor brug for betydelig professionel hjælp for at kunne agere i sociale sammenhænge.

Pilebakkens fokus er at understøtte stabilisering og rehabilitering af beboeren. 

Pavillon på Pilebakken