Coronavirus: Forbud mod besøg 

 

For at undgå smittespredning er det indtil videre ikke tilladt at besøge beboerne.

BESØGSFORBUDDET GÆLDER ALLE.

Undtaget er nære pårørende til kritisk syge beboere og forældre, der besøger egne mindreårige børn.

Har du andre tungtvejende grunde til et uopsætteligt besøg på afdelingen, så skal du kontakte: Jan Saaby på 9117 5597

Læs om baggrunden for det landsdækkende besøgsforbud på www.rm.dk

 

Pilebakken er et døgndækket socialpsykiatrisk botilbud for mennesker, der i en kortere eller længere periode har brug for en specialiseret indsats i et rummende og omsorgsgivende miljø.  

 

Indsats

Indsatsen tager udgangspunkt i en §141 handleplan og tilrettelægges udfra den enkelte beboers problematik.

De fleste af Pilebakkens beboere er mennesker over 50 år, som har:  

  • Svære psykiatriske sygdomme (f.eks. skizofreni eller manio-depressiv psykose)
  • Svære demensproblematikker (f.eks. frontallapsdemens, Picks sygdom eller blodpropdemens)
  • Svær depression

Det drejer sig om mennesker med anderledes eller udadrettet adfærd og evt. retspsykiatriske problematikker (dom til behandling). Mange har derudover somatisk sygdom og/eller misbrug af alkohol.

Pilebakken -udendørs

Beboerne har svært ved at fungere alene og derfor brug for betydelig professionel hjælp for at kunne agere i sociale sammenhænge.

Pilebakkens fokus er at understøtte stabilisering og rehabilitering af beboeren. 

IMG_6227.JPG