I Specialområdet er der tre centrale begreber som går igen i vores tilgang til borgerne og den individuelle indsats, de møder hos os.

Psykosocial rehabilitering

Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt arbejdsproces mellem borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Hos os bygger den psykosociale rehabilitering på en forståelsesramme, baseret på den neuroaffektive udviklingspsykologi (NAU). Rehabilitering baseres på borgerens samlede livssituation og beslutninger, og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats.       

 alt=""Empowerment

For os indebærer Empowerment, at borgerne sættes i spil som aktive aktører i deres eget liv, hvor medinddragelse og respekt for den enkelte borgers ønsker udgør de væsentligste elementer i støtten.

Recovery

Recovery er den enkelte borgers egen indre gennemlevede proces med at komme sig enten helt eller delvist fra sin sindslidelse. Det er borgeren, som definerer, hvad han/hun vil komme sig til. Borgeren er ekspert i sit eget liv, og det er borgeren, der afgør, hvad der fremmende for recovery-processen.