Hygge i fællesareal

Beboerne på Tangkærs liv er ofte præget af:

 • at det kan være svært at leve et helt almindeligt liv 
 • at det kan være svært at modtage den hjælp, man er berettiget til (f.eks. at komme til aktiviteter, psykiater eller egen læge)
 • at samværet med andre kan være svært
 • indlæggelser på psykiatrisk afdeling
 • indtagelse af rusmidler

På Tangkær flytter vi fokus fra et isoleret liv med en psykisk lidelse til et mere socialt og aktivt liv. Vi arbejder på, at beboerne:

 • får en mere stabil og tryg hverdag
 • får mere kontakt med andre mennesker og dermed flere sociale kompetencer
 • får støtte til at gøre ting, der giver den enkelte større trivsel
 • tager ansvar for eget liv

Liv i Fokus

På Tangkær tilbyder vi en recovery-orienteret indsats. Den generelle indsats som vi anvender, og vores måde at arbejde med recovery på, er tilrettelagt efter "Liv i Fokus". 

Liv i Fokus er et 1-årigt uddannelsesforløb, som  alle ansatte på Tangkær gennemgår. Liv i Fokus består af seks moduler:

 • Livshistoriefortælling
 • Dokumentation
 • Motivation
 • Hverdagslivsbeskrivelser
 • Kulturbeskrivelser
 • Det gode liv

IMG_5960.JPG

Modulerne tager på hver sin måde udgangspunkt i forståelse af usædvanlige menneskers hverdagsliv og livsmønstre.