2.12.21

Lars Bording-Machon_210x260.pngLars Bording-Machon er blevet ansat som områdechef for Specialområde Socialpsykiatri Voksne i Region Midtjylland. Han afløser Heinz Jacob, der går på pension ved årsskiftet.

Lars Bording-Machon er 46 år og kommer fra en stilling som viceområdechef i Specialområde Autisme. Han er oprindeligt uddannet ergoterapeut, men siden 2008 har han udelukkende haft lederposter inden for det sociale område i Silkeborg og Randers kommuner samt Region Midtjylland.

Som områdechef får Lars Bording-Machon til opgave at videreudvikle et af Danmarks største og mest specialiserede socialområder.

- Morgendagens udfordringer kræver en stærk faglighed, så vi fortsat kan tilbyde den rette specialiserede hjælp til borgere med stigende grad af komplekse problemstillinger. Det skal jeg være med til at sætte rammerne for og det glæder jeg mig til, siger han.

Privat er han bosat i Randers og danner par med Sanne med hvem han har fire sammenbragte børn i alderen 16-22 år.

Lars Bording-Machon tiltræder stillingen 1. januar 2022.


Fakta

  • Specialområde Socialpsykiatri Voksne er Region Midtjyllands sociale tilbud til voksne med socialpsykiatriske problemstillinger.

  • Specialområdets arbejde er centreret omkring seks botilbud i Viborg, Them, Hornsyld og Ørsted med 200 tilknyttede borgere.

  • Der er ansat cirka 400 medarbejdere i specialområdet.

Flere oplysninger

  • Ann-Britt Wetche, socialdirektør: tlf. 30 60 03 48
  • Lars Bording-Machon, ny områdechef: 40 70 95 75

 

Foto kan frit anvendes i forbindelse med omtale af ansættelsen. Tryk på billedet for at se det i højere opløsning.