Den 1. december 2019 og indtil videre frem til 31. december 2020, tiltræder Janne Martinussen en stilling som vice-områdechef i Specialområde Autisme. Her bliver hendes opgave at fokusere på genstarten af Specialområdets bosteder Rugmarken, Bækketoften og Højskolebakken, som har modtaget påbud fra Socialtilsynet.

Det er en opgavetype, som har Janne erfaringer med fra tidligere. Hun var nemlig konstitueret områdechef i Specialområdet Børn og Unge i Region Midtjylland fra 2018-2019, hvor hendes særlige ledelsesfokus dels var at få re-godkendt et konkret botilbud af det sociale tilsyn og dels at igangsætte forbedringsteams på 4 tilbud.

De nye opgaver betyder, at Janne  fratræder sin områdelederstilling i SVO og at områdechef Heinz Jacob og områdeleder Jytte N. Jacobsen fra og med 1. december 2019 udgør SVO´s samlede områdeledelse. De er påbegyndt en afkaring af områdedeledelses fremadrettede organisering.