Den 12. maj afholdte Socialområdet arbejdsmiljøtemadag under temaet "Socialområdet som attraktiv arbejdsplads". 

Blandt diverse spændene og relevante oplæg og input tonede pludelig en video fra Gårdhaven frem.

Heri kan du se 3 seniorer fortælle om den arbejdsglæde de oplever på Gårdhaven.  

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.