Specialområde Socialpsykiatri Voksne arbejder med kvalitet ved hjælp af Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område.

Dansk Kvalitetsmodel er et program, der sikrer, måler og udvikler kvalitet gennem:

1. Standardprogrammet, som rummer arbejdet med at beskrive, udvikle og vedligeholde den gode social praksis. Der arbejdes ud fra standarder indenfor ni temaer. Klik på et tema for at se den tilhørende retninglinje.

De ni temaer er:

2. De Sociale Indikatorprogrammer (SIP) er en række dokumentationsredskaber, som er udviklet for at sikre dokumentation og videnspredning på det sociale område. 

Dokumentationen i SIP indsamles gennem en række spørgeskemaer om borgerens situation og udvikling, både borgeren selv - i form af interview - og til medarbejdere på botilbuddet.

Skemaerne besvares regelmæssigt så længe borgeren bor på botilbuddet. På den måde er det muligt at følge vedkommendes forløb og den sociale indsats, han eller hun har modtaget.

Skemaerne er opdelt i syv livsområder, der alle berører aspekter, som har betydning for en borgers livskvalitet. Disse livsområder giver et billede af, hvorvidt den enkelte borger har et meningsfuldt og tilfredsstillende liv på områder, som har betydning for den enkelte.

De syv livsområder er:

  • Psykisk velbefindende
  • Sociale relationer
  • Fysisk velbefindende
  • Selvbestemmelse
  • Aktiviteter
  • Materielle forhold
  • Deltagelse i samfundet


3. Bruger- og pårørendeundersøgelser, som undersøger tilbuddenes kvalitet ud fra brugernes og de pårørendes vurderinger.


 

Adgang til e-dok

Alle de politikker, standarder og retningslinjer Specialområde Socialpsykiatri Voksne arbejder i efter i hverdagen kan findes i E-dok, som Region Midtjylland bruger til dokumenthåndtering.

Du kan findes Socialområdets dokumenter her: