Udsigt til Tangkær

Målgruppen

Tangkær - SP, i daglig tale bomiljø-SP, er et socialpsykiatrisk botilbud for voksne  med komplekse og svære psykiske lidelser. Vore beboere har betydelig nedsat funktionsevne og forringet livskvalitet, og kan ikke bo i egen bolig f.eks. pga. 

 • skizofreni, affektive lidelser, Korsakoffs psykose eller en anden svær psykisk sygdom
 • personlighedsforstyrrelse, der har betydelig indflydelse på den enkelte borgers funktionsniveau f.eks. i form af selvskadende adfærd
 • dobbeltdiagnose i form af en psykisk sygdom og aktivt misbrug
 • symptomer og adfærd der svarer til en psykisk sygdom, herunder socialt handicap
 • behov for afklaring og udredning af den påkrævede psykosociale indsats.

Disse udfordringer er ofte  kombineret med andre problemstillinger eller sygdomme som f.eks. 

 • afhængighed/ misbrug af rusmidler
 • udfordrende adfærd
 • somatiske sygdomme
 • retslig foranstaltning

Tangkærs beboere har behov for betydelig professionel hjælp for at kunne agere i sociale sammenhænge og mage har haft et liv præget af mange forskellige opholdssteder.

Aldersgruppen er 18 - 67 år.

Tangkær -Socialpsykiatri deler adresse med det socialpsykiatriske bosted Tangkær -Huntington

Driftsparagraffer

 • Længerevarende ophold efter SEL§ 108
 • Midlertidigt ophold efter SEL §107
 • Serviceydelser SEL §§ 83-87

Kontakt

Sygehusvej 31
8950 Ørsted
7847 7500
Skriv til Tangkær

Afdelingsleder:
Martin Pedersen

2925 0123

Administrativ medarbejder
Lisbeth H. Olsen

7847 7503/ 4070 9569

Administrativ medarbejder
Christina K. Nielsen

7847 7500/ 4042 5798