Om specialområdet

Specialområde Socialpsykiatri Voksne er Region Midtjyllands samlede sociale tilbud til voksne med komplekse psykiske sygdomme, der har brug for psykosocial rehabilitering i hverdagen.

Se oversigt over målgrupperne

Til sagsbehandlere

Vil du vide mere om specialområdets ydelser, eller søger du vejledning om matchning af borgere, kan du kontakte vores faglige konsulent på tlf. 2964 9116.

Tilbagebetaling af betaling for opkrævet ledsagelse

Region Midtjylland har ligesom de øvrige regioner og en lang række af landets kommuner haft praksis for at levere ydelser i form af ledsagelse  ved ferie og udflugter til borgere mod betaling. Social- og indenrigsministeriet har nu afgjort, at der ikke har været lovhjemmel til at opkræve betaling for disse udgifter. Derfor skal de uretmæssigt opkrævede beløb tilbagebetales. 

Her kan du læse hvilke krav der er til dokumentation i forbindelse med krav om tilbagebetaling. 

SVO-stand på Demensdagene 2018

Demensdagene 2018.jpg

Tenna Lygum Sørensen og Rikke Vorre Pedersen præsenterede henholdsvis ASK (Alternativ Supplerende Kommunikation) og AFFI (Adfærd, Funktion og Faglig Indsats) på Demensdagene 2018, som foregik i København.

Skriv til Tenna for at høre mere om ASK og til Rikke for at høre mere om AFFI.

Kontakt specialområdet