Gårdhaven er et døgndækket botilbud for mennesker, der i en kortere eller længerevarende periode har brug for en specialiseret indsats i et rummende og omsorgsgivende miljø.

Udeområde Gårdhaven

Indsats

Beboerne på Gårdhaven er mennesker med:

  • komplekse demenstilstande (fx frontallapsdemens, Picks sygdom eller blodpropsdemens) 
  • svære psykiatriske sygdomme (fx manio-depressiv psykose eller skizofreni)
  • alkohol afhængighed eller andre misbrugsproblematikker

Der er altså tale om mennesker, der på baggrund af en svær psykisk, social og/eller fysisk funktionsnedsættelse ikke kan bo i egen bolig. Aldersgruppen er voksne og fortrinsvis over 50 år.  

Gårdhaven tilbyder desuden udredningsforløb - i tæt samspil med hjemkommunen. Som afslutning på et udredningsophold leveres en individuel plan, hvor de psykosociale og neuropædagogiske indsatser og effekten af disse beskrives. Forløbet kan suppleres med en overgangsordning, hvor vi kan levere faglig sparring til det nye personale. 

Afklaring på Gårdhaven

Driftsparagraffer

  • Døgnpladser SEL §§ 107-108
  • Udredningsforløb SEL §107
  • Serviceydelser SEL §§83-87

 

Kontakt

Møgelkjærvej 6H
8800 Viborg

Skriv til Gårdhaven
7847 6700

Afdelingsleder
Anne Mikkelsen

4017 2235

Koordinator
Betina Borg Pedersen

Betina Borg Pedersen

telefon.jpg

Administrativ medarbejder
Ghita Ræbild Poulsen
 Ghita Poulsen

7847 6701