Områdeledelsen

Områdeleder Heinz Jacob
Tlf. 7847 7081
heinz.jacob@ps.rm.dk 

Ældre borgere fortrinsvist fra 50 år
Faglig områdeleder Jytte Jacobsen
Tlf. 7847 7011
jytte.jacobsen2@ps.rm.dk 

Borgere fortrinsvist med afhængighed og retslig foranstaltning - samt borgere med Huntingtons Sygdom
Faglig områdeleder Janne Martinussen
Tlf. 7847 7510
janne.martinussen@ps.rm.dk 

Yngre borgere fortrinsvist under 40 år
Faglig områdeleder Judith Pedersen
Tlf. 7847 6481
judith.pedersen@ps.rm.dk