Siden den 1. januar 2014 har Specialområde Socialpsykiatri Voksne være underlagt tilsyn fra Socialtilsyn Nord. Det betyder, at Socialtilsyn Nord godkender tilbuddet og samtidigt fører det driftsorienterede tilsyn med alle specialområdets afdelinger. Samtlige afdelinger får besøg mindst én gang om året.

Tilsyn

Det gode tilsyn
Med det gode driftsorienterede tilsyn ønsker Socialtilsynet at bidrage til at udvikle kvaliteten og det faglige niveau på det sociale område generelt.

Det skal ske til gavn for de mest udsatte børn, unge og voksne i Danmark.

Det gode tilsyn udføres med udgangspunkt i socialtilsynenes egen kvalitetsmodel, hvor tilbuddenes kvalitet vurderes inden for syv temaer:

  • Uddannelse og beskæftigelse
  • Selvstændighed og relationer
  • Målgrupper, metoder og resultater
  • Sundhed og trivsel
  • Organisation og ledelse
  • Kompetencer
  • Fysiske rammer

Du kan læse mere om Socialtilsyn Nord på deres hjemmeside

Her kan du også læse mere om Whistleblowerordningen, hvor du kan henvende dig anonymt, hvis du er bekymret for forholdene på et socialt tilbud.

Specialområdets tilsynsrapporter
Socialtilsyn Nords tilsynsrapporter om Specialområde Socialpsykiatri Voksne er tilgængelige på Tilbudsportalen, og alle oplysningerne kan findes her:

Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Nord