Specialområde Socialpsykiatri Voksne er underlagt tilsyn dels fra Socialtilsyn Nord og del fra Socialtilsyn Midt. Det betyder, at det er de to Socialtilsyngodkender de 6 afdelinger og samtidigt fører det driftsorienterede tilsyn med dem. Samtlige afdelinger får besøg mindst én gang om året enten anmeldt eller uanmeldt.

Det gode tilsyn
Med det gode driftsorienterede tilsyn ønsker Socialtilsynet at bidrage til at udvikle kvaliteten og det faglige niveau på det sociale område generelt.

Det skal ske til gavn for de mest udsatte børn, unge og voksne i Danmark.

Det gode tilsyn udføres med udgangspunkt i socialtilsynenes egen kvalitetsmodel, hvor tilbuddenes kvalitet vurderes inden for syv temaer:

  • Uddannelse og beskæftigelse
  • Selvstændighed og relationer
  • Målgrupper, metoder og resultater
  • Sundhed og trivsel
  • Organisation og ledelse
  • Kompetencer
  • Fysiske rammer

Du kan læse mere om: 

Socialtilsyn Nord på deres hjemmeside

Socialtilsyn Midt på deres hjemmeside

Her kan du også læse mere om Whistleblowerordningen, hvor du kan henvende dig anonymt, hvis du er bekymret for forholdene på et socialt tilbud.

Specialområdets tilsynsrapporter
Socialtilsyn Nords tilsynsrapporter om Specialområde Socialpsykiatri Voksne er tilgængelige på Tilbudsportalen.