Styrelsen for Patientsikkerhed har som en af sine hovedopgaver at føre tilsyn på udvalgte behandlingssteder i både det offentlige og private sundhedsvæsen. Besøgene planlægges udfra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed.

Den vurdering sker blandt andet på baggrund af proaktive risikoanalyser, klagesager, henvendelser fra patienter, pårørende, fagpersoner og offentlige myndigheder samt ved at følge mediernes omtale af sundhedsfaglige problemstillinger.

alt=""

Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejder en tilsynsrapport efter hvert tilsyn, hvoraf det fremgår, om der er konstateret overtrædelser eller mangler af betydning for patientsikkerheden.

Tilsynsresultater:

Gårdhaven juli 2023 

Tangkær SP marts 2024