Region Midtjylland sender i disse dage regninger til patienter, som har haft brug for tolk i forbindelse med et besøg hos lægen eller behandling på hospitalet og som har haft bopæl i Danmark i mere end tre år. 
Patienter, som har brug for tolk i forbindelse med deres behandling hos den praktiserende læge eller på hospitalet, skal fremover betale gebyr for tolkeydelsen, hvis de har boet i Danmark i mere end tre år.
Nogle patienter har dog mulighed for at blive fritaget fra gebyr på grund af psykisk eller fysisk sygdom. Evt. fritagelse beror på en lægefaglig vurdering.

Reglerne om tolkegebyr blev vedtaget af Folketinget kort før sommerferien 2018. 

Info på flere sprog

Regningerne bliver sendt til patienterne i e-boks eller som papirpost. Regningerne vil være vedlagt information om tolkegebyret, vejledning til og blanket til undtagelse fra tolkegebyret og en klagevejledning.
Information og vejledninger er oversat til de mest tolkede sprog. Patienter (og andre) kan i øvrigt finde information om tolkegebyret oversat til de mest tolkede sprog på www.tolk.rm.dk. 

Husk at informere

Regionsrådet har i forbindelse med den politiske behandling af sagen henstillet til, at medarbejderne i Region Midtjylland i forbindelse med brug af tolkning oplyser patienterne om gebyret og vejleder patienterne om muligheden for at blive undtaget.
Det kan for eksempel ske ved hjælp af informationen og materialerne på www.tolk.rm.dk.

Undtagelser fra tolkegebyr

Reglerne om tolkegebyr indeholder en række undtagelser for gebyr for bestemte patientgrupper, som rent administrativt kan sorteres fra på forhånd og som derfor ikke modtager regninger.
Børn samt forældre, der i forbindelse med behandling af deres børn har brug for tolk, er undtaget fra reglerne om tolkegebyr og modtager derfor ikke en regning. Det samme gælder for personer fra det tyske mindretal, der skal have tolket til tysk og patienter, som modtager tolkning på grønlandsk og færøsk.
Patienter, der på grund af fysisk eller psykisk sygdom har mistet evnen til at lære, forstå eller tale dansk, kan fritages fra gebyret.

Blanket til undtagelse

Skal en patient undtages på baggrund af fysisk eller psykisk sygdom, skal en læge foretage en vurdering og underskrive og stemple en blanket: Blanket til fritagelse for tolkegebyr. Blanketten findes også på www.tolk.rm.dk og er desuden vedlagt den regning, patienten får.

Blanketten kan udfyldes af patientens praktiserende læge, og den praktiserende læge har lov til at tage penge for at udfylde blanketten.

Patienten skal derefter sende blanketten til Region Midtjylland. Det kan ske med almindelig post til Koncernøkonomi (adressen står på blanketten) eller via Koncernøkonomis sikre mailadresse på www.borger.dk.

Enklere løsning på vej

Blanket-løsningen er midlertidig, for regionsrådet i Region Midtjylland har bestemt, at der skal tilrettelægges en mere praktisk og borgervenlig måde at blive undtaget fra tolkegebyr på baggrund af fysisk eller psykisk sygdom. For eksempel i form af en elektronisk løsning. Administrationen forventer at sådan en løsning er klar i 2019.