SL har lavet en podcast, hvori  Sønderparken bidrager med forklaringer på, hvordan man på bostedet arbejder med Neuro Affektiv Udviklingspsykologi - i daglig tale NAU- i praksis. 

Lyt til podcasten her