Coronavirus: Forbud mod besøg 

 

For at undgå smittespredning er det indtil videre ikke tilladt at besøge beboerne.

BESØGSFORBUDDET GÆLDER ALLE.

Undtaget er nære pårørende til kritisk syge beboere og forældre, der besøger egne mindreårige børn.

Har du andre tungtvejende grunde til et uopsætteligt besøg på afdelingen, så skal du kontakte lederen på det enkeltebosted og aftale nærmere. Se telefonnumre på de enkelte bosteders hjemmesider.  

Læs om baggrunden for det landsdækkende besøgsforbud på www.rm.dk