På grund af højt corona-smittetal, er der pr. 17. november 2020 indført midlertidigt forbud mod besøg på sociale tilbud beliggende i Hedensted kommune. Det betyder, at bostedet Sønderparken er omfattet.   

Det kan dog imødekommes, at Sønderparkens beboere kan få besøg af 1-2 udvalgte personer, som udpeges blandt nære pårørende. Ved ønske om besøg, skal der i  samarbejde med beboeren, evt. pårørende og ledelsen, lægges en konkret plan for besøget. 

Besøg kan udelukkende foregå i Sønderparkens besøgsrum eller på udpegede udearealer

Før besøget:

Før et besøg udfylder beboeren et ansøgningsskema, som skal godkendes af afdelingsleder eller stedfortræder inden besøget kan finde sted.

Udviser beboeren eller besøgende symptomer på COVID-19, aflyses besøget.

Under besøget:

Ved aftale om besøg, tager personale imod den pårørende udenfor, eventuelt sammen med beboeren, og gennemgår følgende forholdsregler:

 • Personalet sikrer sig, at den pårørende bærer ansigtsværnemidler (mundbind eller visir)
 • Personalet spørger, om den pårørende har symptomer på COVID-19:
  Ondt i halsen, feber, hoste, hovedpine, forkølelses- eller influenza-symptomer.
  Er det symptomer gennemføres besøget ikke.
 • Undgå fysisk kontakt
 • Hold minimum 2 meters -afstand under besøget
 • Host og nys i ærmet
 • Sprit hænder før og efter besøget (der er sprit til rådighed i besøgsrummet)
 • Pårørende og beboer instrueres i, hvordan overflader rengøres efter besøget.

Efter besøget:

 • Pårørende og beboer aftørrer de berørte overflader med klude, der stilles til rådighed og spritter efterfølgende hænder.

NB:

 • Ved kritiske situationer, for eksempel i forbindelse med kritisk sygdom eller døende, kan ledelsen træffe beslutning om at ophæve besøgsforbuddet for den pågældende beboer.
 • Ansatte og personer, der for eksempel leverer varer eller serviceydelser til botilbuddet, anses ikke for besøgende.