AFFI-metoden, som er udviklet på Gårdhaven og Pilebakken, er blevet anerkendt af Sundhedsstyrelsen, som et redskab til at forstå adfærdsmæssige og psykiske symptomer i praksis i forhold til mennesker med demens. 

Sundhedsstyrelsen beskriver AFFI-metoden i håndbogen "Metoder til at forstå adfærdsmæssige og psykiske sygdomme i praksis" på side 88. 

Find håndbogen her 

SVO tilbyder og tilrettelægger undervisning i AFFI, som er tilpasset jeres behov. 

Hvis du vil vide mere om AFFI og mulighederne for undervisning i metoden, kan du kontakte Rikke Vorre på mail eller på telefon 2116 1583.

AFFI-illustration