Beboerindflydelse:

På Sct. Mikkel aftaler du en plan for din hverdag sammen med dit team. 

Vi holder beboermøder én gang om måneden, hvor du og de andre beboere har mulighed for at få indflydelse, f.eks. på hvilke aktiviteter der skal udbydes eller hvordan døgnrytmen skal flyde. 

Der sidder en beboerrepræsentant fra Sct. Mikkel i  Boligselskabet Sct. Jørgens afdelingsbestyrelse og vi har altid flere beboere med i ansøttelsesudvalget, når der skal ansættes nye medarbejdere.

Samarbejde med pårørende

Sct. Mikkel ønsker at etablere et positivt samarbejde med  dine pårørende; hvad enten det drejer sig om familie, venner, eller professionelle støttepersoner i- eller udenfor psykiatrien.

Samtaler

Vi er naturligvis imødekommende over for dine pårørende og ser i udgangspunktet gerne, at de f.eks. deltager i møder som handler om dit fremtidige liv  - men vi respekterer dine grænser for samarbejdet med de pårørende.  

Derfor laver vi samtykkeerklæring, hvor vi sammen beskriver hvilke oplysninger vi må videregive til hvem og med hvilket formål.

Dine pårørende kan forvente, at vi går i dialog med dem om deres situation, og vi vejleder dem også gerne i, hvordan de evt. kan få støtte i forhold til deres egen situation.