Alle medarbejdere på Sct. Mikkel har en kortere eller mellemlang videregående uddannelse f.eks. som social- og sundhedsassistent, sygeplejerske, pædagog eller ergoterapeut.

Vi anvender oftest faste vikarer, som også er uddannede, eller vi bruger vikarer fra Region Midtjyllands eget vikarbureau.

Der er altid personale tilstede på Sct. Mikkel: ca. 5 medarbejdere i dagtimerne, 6 medarbejdere i aftentimerne. Om natten er der én vågen- og én sovende nattevagt, som kan tilkaldes ved behov.

Personalet er inddelt i 3 faglige teams, som hver har den daglige kontakt til 7 beboere. Det er dette team, der i samarbejde med den enkelte beboer, laver en plan for hverdagens aktiviteter og for hvilken støtte der ydes i hjemmet og hvornår.

Der arbejdes med høj grad af forudsigelighed i kontakten med den beboer.

Introduktion på Sct. Mikkel

Vi vægter faglig udvikling, trivsel, samarbejde og selvstændighed højt og har supervision og personaletræning som en del af vores personaleudvikling.

Sct. Mikkels mission

Sct. Mikkel vil tilbyde specialiseret socialpsykaitrisk indsats med udredning, træning og udvikling.

Målet er at tilbyde et ophold i et trygt, rummeligt og stimulerende miljø, hvor samarbejdet med beboer og medarbejder sker med udgangspunkt i en enkeltes håb, drømme og muligheder.

Visionen

Det er vores vision, at beboerne opnår større livskvalitet.

Visionen skal opnås ved: 

  • Anerkendelse, ligeværdighed og respekt i det daglige samarbejde
  • Oplevelsen af at blive set og hørt
  • Indflydelse på og ansvar for eget liv
  • Mulighed for indsigt og udvikling
  • Mulighed for virkeliggørelse af håb og drømme.