I Viborg er der gode muligheder for at deltage på et dag- eller aktivitetstilbud, at gå på VUC, eller deltage i beskyttet beskæftigelse.

De fleste af disse tilbud ligger i gå-afstand fra Sct. Mikkels, og medarbejdere kan yde en stor grad af støtte, hvis det giver dig bedre mulighed for at deltage.

Undervisning

Ved Center for Mestring, under Viborg Kommune, er der mulighed for at tage en PEER-uddannelse.