Hver uge tilbyder Sct Mikkel DAT terapi både individuelt og i grupper.

DAT er en intensiv behandlingsform, som kan støtte dig, der har brug for at regulere ekstreme følelser og reducere uhensigtsmæssig følelsesafhængig adfærd (f.eks. selvskadende adfærd). DAT kan også bruges af dig, som har brug for at lære at stole på og validere dine egne følelser, tanker og aktiviteter.

alt=""

DAT har eksisteret som terapiform i over 20 år, og blev oprindeligt udviklet til og afprøvet på voksne kvinder med personlighedsforstyrrelsen borderline og terapiformen har vist sig effektiv overfor denne målgruppe.

Men DAT eksisterer også i en tilpasset version til unge, der har symptomer på borderline og som udøver selvskadende adfærd. Forskningen tyder på, at DAT, som er tilpasset unge bl.a. kan reducere  selvskadende adfærd (ultimo, 2016).

Sct. Mikkels erfaring er, at også andre, som hverken udøver selvskader eller har diagnosen Borderline kan have gavn af et DAT forløb. 

Se Sct. Mikkels brochure om DAT