Hverdagsaktiviteter

Det er dine behov, der er udgangspunkt for den støtte som du modtager på  Sct. Mikkel og de ansatte kan i princippet yde individuel bostøtte til alle former for hverdagsaktiviteter.

Du bliver tilknyttet et team af medarbejdere, som du laver daglige aftaler med. Derudover kan du altid få kontakt til en kontaktperson -oftest én fra sit eget team- på telefonen i dag- og aftentimerne.

Hver dag mellem kl. 13.00 og ca. 20.00 er der en medarbejder til rådighed i fællesarealerne. Det betyder, at der altid er én, som du kan henvende dig til, hvis du bliver utryg. 

Cafeen

Cafeens døre er altid åbne, men hver dag der er: 

  • Gratis fællesmorgenmad for personale og beboere. kl. 8.30-9.00
  • Frokost kl. 12.00, hvor du enten kan købe mad eller medbringe din egen. 
  • Aftensmad kl. 17.30

Beboere og personale spiser sammen i cafeen.

Imellem kl. 14.30 og kl. 20.00 har du mulighed for at købe et mellemmåltid.

Hygge i kantinen

Fællesaktiviteter

Hver måned har en ny plan for fællesaktiviteter, som både kan foregå i og uden for huset.

Hvis du har lyst og overskud kan du få medindflydelse på hvilke aktiviteter der bliver udbudt. Det er frivilligt at deltage i fællesaktiviteterne.

Hvert år afholder vi  en jule- og en påskefrokost - og vi holder også en fastelavnsfest.
Derudover holdes der én fest for pårørende, beboere og personale til jul og én om sommeren.

Hvis du ønsker det, har du mulighed for at komme i sommerhus  eller deltage i en aktiv ferie én gang om året. Ferierne varer mellem 2 og 4 dage, og der er personale tilstede døgnet rundt.

Hvis du ikke magter en fællestur, kan du aftale en 1-dagstur sammen med en medarbejder.

Du har også mulighed for at deltage i forskellige grupper som f.eks. madgrupper, stemmehører-grupper og DAT-grupper (dialektisk adfærdsterapi).