En plads på Specialområde Socialpsykiatri Voksnes tryghedshotel kan være en god midlertidig løsning for den voksne patient, som er færdigbehandlet på en psykiatrisk afdeling, men endnu ikke er visiteret til et socialt tilbud eller venter på en ledig plads.

Hvad
På en tryghedshotelsplads har borgeren mulighed for at få støtte og hjælp efter behov af personale, som har stor erfaring med målgrupperne inden for psykiatrien. På den måde sikres det, at de opnåede social, fysiske og psykiske færdigheder fastholdes, indtil hjemkommunen har et egnet varigt tilbud parat.

Opholdet på tryghedshotellet er som udgangspunkt mellem to og otte uger, og sker efter Servicelovens §107 som et midlertidigt tilbud.

Hvor
Det midlertidige ophold kan etableres på et af de seks bosteder ud fra hjemkommunen og borgerens ønske til rammer og geografisk placering

Taksten i 2018 er: 2.042 kr

Du kan hente flere informationer om tryghedshotellet her
(obs: 2013 takster)
Læs desuden Tryghedshotellets ydelsesbeskrivelse her