Evnen til at håndtere både relationel og organisatorisk kompleksitet er en afgørende kompetence for både medarbejdere og ledere der arbejder med psykosocial rehabilitering.
I arbejdet – og i mødet med borgeren er det vigtigt, at du mestrer at balancere i til tider komplekse og paradoksale krav.

Du skal:

  • Sikre borgerens selvbestemmelse og fagligt gribe ind, når det er nødvendigt.
  • Have tillid og have kontrol.
  • Udfordre borgeren og støtte borgeren.
  • Skabe struktur og sikre fleksibilitet.
  • Tage hensyn til den enkelte borger og tage hensyn til de andre borgere.

Dette stiller store krav til den enkelte medarbejders evne til komplekse refleksioner og kobling af disse til konkrete faglige indsatser.
Kompleksitet

Kvaliteten i de faglige refleksioner og indsatser styrkes, når man som fagperson kan mestre at fortolke, forstå og handle ud fra flere forskellige sociale perspektiver.