Pilebakken


Pilebakken er et døgndækket socialpsykiatrisk botilbud for mennesker, der i kortere eller længere perioder har brug for en specialiseret indsats i et rummende og omsorgsgivende miljø. Fokus for Pilebakkens arbejde er stabilisering og rehabilitering af beboeren. 

Indsatsen er altid individuelt tilrettelagt for den enkelte boboer og tager udgangspunkt i en §141 handleplan.

Indsats

Pilebakkens beboere har komplekse tilstande med anderledes eller udadrettet adfærd som følge af demenssygdom og/eller kompleks psykisk sygdom. Mange af vores beboere har desuden somatisk sygdom og/eller misbrug af alkohol.

På Pilebakken modtager vi mennesker, der på baggrund af en svær psykisk, social og/ eller fysisk funktionsnedsættelse, og derfor ikke kan bo i egen bolig. Aldersgruppen er voksne fortrinsvist over 50 år. 

Pilebakkens beboere er mennesker med:

  • svære psykiatriske sygdomme (f.eks. skizofreni eller manio-depressive psykoser) 
  • Komplekse demenstilstande (f.eks. frontallapsdemens, Picks sygdom eller blodpropsdemens)

Ofte ses en udadrettet adfærd og/eller retspsykiatriske problematikker (dom til behandlling).

Vores beboere har ofte svært ved at fungere alene, og derfor behov for betydelig professionel hjælp for at kunne agere i sociale sammenhænge.

Pilebakken tilbyder desuden udredningsforløb i tæt samspil med hjemkommunen. Som afslutning på et udredningsophold laves der en individuel plan, hvor psykosociale  og neuropædagogiske indsatser og effekten af disse beskrives. Forløbet kan suppleres med en overgangsordning, hvor vi kan levere faglig sparring til det nye personale. 

 

Gå til videopræsentation af Pilebakken