Borgere med komplekse psykiske sygdomme, som har en betydelig psykisk, social eller fysisk funktionsnedsættelse og som ikke kan bo i egen bolig som følge af:

  • skizofreni eller anden svær psykisk sygdom, fx affektiv lidelse
  • personlighedsforstyrrelse, der i betydelig grad har indflydelse på den enkeltes funktionsniveau fx i form af selvskadende adfærd / spiseforstyrrelse
  • dobbeltdiagnose, f.eks. psykisk sygdom kombineret med senhjerneskade, udviklingsforstyrrelse, somatisk sygdom eller misbrug 
  • symptomer og adfærd svarende til en psykisk sygdom
  • behov for afklaring og udredning af den psykosociale indsats

Ovenstående kan være kombineret med

  • dom til behandling eller dom til ambulant psykiatrisk behandling

Aldersgruppen er fra 18 år, fortrinsvist under 40 år, og det individuelle tilrettelagte tilbud vil oftest være på Sct. Mikkel eller Sønderparken