Borgere med psykiske sygdomme og med betydelig nedsat psykisk og social funktion på baggrund af:
  • komplekse demenstilstande, fx frontotemporal demens
  • skizofreni
  • bipolar sygdom
  • alkoholproblematikker 
  • andre svære lidelser

Samtidig kan der være en problemskabende adfærd og/eller en retspsykiatrisk problematik

Der er tale om borgere, der har svært ved at fungere alene og skal have betydelig professionel hjælp for at kunne agere i sociale sammenhænge.

Vi modtager også borgere, der har behov for en afklaring og udredning af den psykosociale indsats og støttebehov.

Aldersgruppen er fra 50 år, og det individuelle tilrettelagte tilbud vil oftest være på
Gårdhaven eller Pilebakken