Tangkær SP er et tilbud til borgere med komplekse psykiske sygdomme, som har betydelig nedsættelse af funktionsevnen og forringet livskvalitet, og som ikke kan bo i egen bolig som følge af fx

  • skizofreni, affektive lidelser, Korsakoffs psykose eller en anden svær psykisk sygdom
  • personlighedsforstyrrelse, der i betydelig grad har indflydelse på den enkelte borgers funktionsniveau fx i form af selvskadende adfærd
  • har en dobbeltdiagnose i form af en psykisk sygdom og et aktivt misbrug
  • symptomer og adfærd svarende til en psykisk sygdom, herunder socialt handicap
  • behov for afklaring og udredning af den psykosociale indsats

Ovenstående vil ofte være kombineret med andre problemstillinger eller sygdomme som fx

  • afhængighed/ misbrug af rusmidler
  • problemskabende adfærd
  • somatiske sygdomme
  • retspsykiatriske problematikker (dom til behandling, varetægtssurrogat)

Der er tale om borgere, der har svært ved at fungere alene, og som skal have betydelig professionel hjælp for at kunne agere i sociale sammenhænge. Borgerne har ofte haft et liv præget af mange forskellige opholdssteder.