Design: Line Dalby Gundersen 

Sundhedstjek har gennem en koordineret indsats og øget samarbej­de mellem det socialpsykiatriske bosted Tangkær, Lokalpsykiatrien Djursland samt alment praktiserende læger, øget sundheden for borgerne på Tangkær.

Læs Sundhedstjeks praksisfortællinger samt indhold og bemærkelsesværdige resultater i: 

Hvis du har lyst til at vide mere om resultaterne, kan du se uddybende data i rapportens bilag.

Tidligere rapporter

Sundhedstjek har været et tilbud til beboerne på Tangkær siden 2011. Du kan læse mere i de tidligere rapporter:

Den 17. januar 2017 modtog vi Dagens Medicins Initiavpris "Den gyldne tråd". Læs og hør mere:

Hør P1's omtale 

Læs hvad kommunalsundhed.dk skriver

Her kan du se en film om Tangkærs Sundhedstjek.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.